Element umieszczony w kotle ponad paleniskiem, służący do rozdrabniania płomienia z palnika. Jest to krążek wykonany z szamotu zawieszonego na haku.