Alkoholomierze do pomiaru mocy alkoholu w destylacie.