You are currently viewing Destylacja jako proces wpływający na walory smakowe trunków

Destylacja jako proces wpływający na walory smakowe trunków

Konsumenci zwracają ogromną uwagę na sposób produkcji alkoholu, ponieważ to od niego zależy smak i aromat wytwarzanego napoju. Dobór surowców i ich przygotowanie, zastosowane drożdże, proces fermentacji i destylacja – każda z tych składowych na swój sposób wpływa na produkt końcowy. W niniejszym artykule skupimy się na ostatnim z wymienionych tu czynników i przedstawimy, w jaki sposób kształtuje on walory smakowe trunków.

Jaką rolę odgrywa destylacja w produkcji alkoholu?

W wytwarzaniu napojów spirytusowych o konkretnych walorach smakowych ogromną rolę ma proces odparowywania i skraplania. Dzięki nim możliwe jest rozdzielenie wieloskładnikowych płynów, takich jak nastaw, odfermentowany zacier czy nawet wino. Tym procesem jest właśnie destylacja, a jej celem jest wyodrębnienie i wzmocnienie alkoholu, a także uzyskanie produktu końcowego o pożądanym smaku i aromacie. Precyzja i skuteczność, z jaką się ona odbywa, zależy bezpośrednio od typu aparatury wykorzystywanego w produkcji.

Rodzaje destylatorów a walory smakowe trunków

Aparaturę do produkcji alkoholu można podzielić na dwa typy: prosty i złożony. Bardziej skomplikowane konstrukcje umożliwiają prowadzenie destylacji wielokrotnej, która pozwala w znacznie większym stopniu uzyskać czysty alkohol o dużej mocy. Proste urządzenia są jednak wyjątkowo cenione przez wytwórców trunków. Mniejsza dokładność odparowywania sprawia, że do finalnego produktu przechodzą cenne substancje podkreślające jego walory smakowe i aromatyczne.

Nie oznacza to jednak, że złożona aparatura do destylacji służy jedynie do produkcji czystego alkoholu o jak najwyższej mocy. Dobrze dobrane elementy zestawu pozwalają zwiększyć kontrolę użytkownika nad przebiegiem procesu – na przykład temperatury pojemnika z nastawem i tej mierzonej w kolumnie. Szczególne znaczenie mają tutaj odbojniki zawracanej flegmy, które pozwalają ponownie przeprowadzić destylację prostą przy jednoczesnym zebraniu cięższych frakcji, aby dodatkowo podnieść jakość alkoholu. Wpływ na produkt końcowy ma również chłodnica – jej konstrukcja, sposób ułożenia oraz czas chłodzenia mają znaczący udział w kształtowaniu się walorów smakowych trunków.

Dodaj komentarz